Milieu vraagstukken? Veiligheids uitdagingen? Uitbreidingsplannen? Wij doen ze slagen!
Vraag telefonisch contact met een expert!

 
Dynamisch risicobeheersysteem

 

Iedere werkgever heeft de verplichting de nodige maatregelen nemen met het oog op het welzijn van zijn werknemers, te kaderen in een totaal beleid. Via een dynamisch risicobeheerssysteem zijn een methodische benadering en beheer van de preventie mogelijk, met inachtneming van de aard van de bedrijfsactiviteiten en de specifieke risico’s.

 

Dit systeem steunt op de volgende principes:

 

 •  uitwerking van het beleid: doel & middelen tot verwezenlijking
 •   programmering van het beleid: methodes, taken, verplichtingen & middelen van alle betrokken partijen;
 •   uitvoering van het beleid: verantwoordelijkheden van betrokken personen;
 •   evaluatie van het beleid: evaluatiecriteria.


Dit dynamisch risicobeheerssysteem wordt in een vijfjaarlijks globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan gegoten.

 

Wiels & Partners kan u begeleiden om dit proces vlotter te laten verlopen. Bijkomende vragen kan u steeds stellen via onderstaande link.

Opleidingen

 • Club milieucoördinator 3 en 17 oktober 2018

  meer info...

 • Club milieucoördinator 18 en 25 april 2018 - Thema 8: Brandpreventie

  meer info...

alle opleidingen
Publicaties in vakpers

 • 03/10/2018

  Wat u moet weten over milieu-incidenten

  lees meer...

 • 09/08/2018

  Club milieucoördinator: meer dan 20 jaar samenwerking tussen Syntra en Wiels & Partners

  lees meer...

alle publicaties