Milieu vraagstukken? Veiligheids uitdagingen? Uitbreidingsplannen? Wij doen ze slagen!
Vraag telefonisch contact met een expert!

 
Stedenbouwkundige vergunning

Met het in werking treden van VLAREM I is de stedenbouwkundige vergunning (vroegere bouw-vergunning) gekoppeld aan de milieuvergunning.

Deze koppeling bestaat erin dat de stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning vereist is, of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief verleend of de melding niet definitief gebeurd is en vice versa.


De exploitatie van de inrichting moet tevens verenigbaar zijn met de bestemmingsvoorschriften van de zone volgens het gewestplan, het plan van aanleg (APA, BPA) of het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) waarin het bedrijf gelegen is.

 

Wiels & Partners kan u begeleiden om dit proces vlotter te laten verlopen. Bijkomende vragen kan u steeds stellen via onderstaande link.

Opleidingen

 • Club milieucoördinator 3 en 17 oktober 2018

  meer info...

 • Club milieucoördinator 18 en 25 april 2018 - Thema 8: Brandpreventie

  meer info...

alle opleidingen
Publicaties in vakpers

 • 03/10/2018

  Wat u moet weten over milieu-incidenten

  lees meer...

 • 09/08/2018

  Club milieucoördinator: meer dan 20 jaar samenwerking tussen Syntra en Wiels & Partners

  lees meer...

alle publicaties