Milieu vraagstukken? Veiligheids uitdagingen? Uitbreidingsplannen? Wij doen ze slagen!
Vraag telefonisch contact met een expert!

 
Begeleiding opmaak bestemmingsplannen (RUP)

Bestemmingsplannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden. Ze kennen bestemmingscategorieën toe aan percelen en gebieden, zoals bv. wonen, bos, economie, landbouw.

 

Bestemmingsplannen die vooral onder de aandacht komen zijn :

 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen :

 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.
Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast :

 • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
 • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften
 • huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen:
 • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Het Vlaams gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannenop. Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen op.

 

Gewestplannen :

 

Met de gewestplannen werd in de jaren zeventig heel België ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen. Deze plannen werden herhaaldelijk bijgewerkt. Nu zijn de gewestplannen enkel nog van kracht op percelen waar geen ruimtelijk

uitvoeringsplan op geldt.

 

Plannen van aanleg (BPA en APA) :

 

Bijzonder Plan van Aanleg of Algemeen Plan van Aanleg betreffen gemeentelijke plannen die de bestemmingen van het gewestplan kunnen detailleren.

 

Wiels & Partners kan u begeleiden om vlotter alle soorten van bestemmingsplannen te duiden en de impact ervan beter in te schaten.  Bijkomende vragen kan u steeds stellen via onderstaande link.

 

Opleidingen

 • Club milieucoördinator 3 en 17 oktober 2018

  meer info...

 • Club milieucoördinator 18 en 25 april 2018 - Thema 8: Brandpreventie

  meer info...

alle opleidingen
Publicaties in vakpers

 • 03/10/2018

  Wat u moet weten over milieu-incidenten

  lees meer...

 • 09/08/2018

  Club milieucoördinator: meer dan 20 jaar samenwerking tussen Syntra en Wiels & Partners

  lees meer...

alle publicaties