Milieu vraagstukken? Veiligheids uitdagingen? Uitbreidingsplannen? Wij doen ze slagen!
Vraag telefonisch contact met een expert!

 
De omgevingsvergunning

Na een lang en intensief regelgevend proces is de omgevingsvergunning sinds 23 februari 2017 van kracht. Deze nieuwe vergunning vervangt en combineert de stedenbouwkundige en milieuvergunning. Ook verkavelen gebeurt nu met een omgevingsvergunning. Tegelijk werd het gehele stelsel van meldingen, mededelingen, wijzigingen of afwijkingen van voorwaarden en wijzigingen van verkavelingen vervangen.

 

De omgevingsvergunning wordt een digitaal verhaal. De aanvraag wordt via een online omgevingsloket ingediend en ook verder digitaal afgehandeld. Op gemeentelijk niveau geldt voor dit luik (meestal) nog een uitstel tot 1 juni 2017. Vier gemeenten stapten onmiddellijk mee in het digitale vergunningsdossier, twee andere volgen nog voor 1 juni 2017.

 

Waar kan u zich precies aan verwachten?

 

Iedereen aan tafel

 

De geïntegreerde procedure impliceert dat de bevoegde overheden straks samen met alle adviesverleners aan tafel zitten om zich over de stedenbouwkundige én milieutechnische aspecten van uw dossier te buigen. Dat vraagt niet alleen van hen een andere mindset; ook van u als ondernemer wordt voortaan verwacht dat u uw afzonderlijke brillen voor milieu en ruimtelijke ordening samenbrengt. Uw voordeel? Discrepanties tussen beslissingen van verschillende instanties zouden voorgoed verleden tijd moeten zijn. 

 

Permanente vergunning

 

In tegenstelling tot de milieuvergunning, met een maximale looptijd van 20 jaar, is de omgevingsvergunning in principe van onbepaalde duur. Hoewel er dus geen verplichte procedure voor hernieuwing vereist is, wordt deze permanente vergunning wel onderworpen aan periodieke evaluaties. Naar aanleiding daarvan kan de vergunning inhoudelijk geactualiseerd worden aan bv. nieuwe technologieën. Net zoals voorheen het geval was, dient u de omgevingsvergunning actueel te houden, en de nodige updates door te voeren.

 

Een voorbereid ondernemer is er twee waard

 

De komst van de omgevingsvergunning is meteen het uitgelezen moment om even stil te staan bij de status van de vergunningen in uw bedrijf.

 

 1. Hoe staat het met de conformiteit van uw vergunningen op vandaag? Zijn alle vereiste vergunningen aanwezig? Zijn ze ook actueel en zo ja, hoe lang zijn ze nog geldig?
 2. Weet u wie de bevoegde overheid wordt? 

 

Heeft u vragen met betrekking tot de omgevingsvergunning?
Het Wiels & Partners team helpt u graag verder.  

 

Bel 056 75 42 81 voor meer info of maak een afspraak met een van onze experts. 

 

Opleidingen

 • Club milieucoördinator 3 en 17 oktober 2018

  meer info...

 • Club milieucoördinator 18 en 25 april 2018 - Thema 8: Brandpreventie

  meer info...

alle opleidingen
Publicaties in vakpers

 • 03/10/2018

  Wat u moet weten over milieu-incidenten

  lees meer...

 • 09/08/2018

  Club milieucoördinator: meer dan 20 jaar samenwerking tussen Syntra en Wiels & Partners

  lees meer...

alle publicaties