Milieu vraagstukken? Veiligheids uitdagingen? Uitbreidingsplannen? Wij doen ze slagen!
Vraag telefonisch contact met een expert!

 
Wiels en Partners, specialisten inzake Milieu

Milieubeheer en Milieuzorg

 

Onze ondersteuning van uw Milieubeheer en Milieuzorg betreft vooral :
Los van enig andere betrokken partij bieden wij u praktijkgericht en  objectief advies aan. We leven ons in uw situatie in, valoriseren onze expertise vanuit vergelijkbare dossiers en beogen de meest rendabele manier om aan de verplichtingen te voldoen.

 

Ons doel: samen met u de best passende  en haalbare oplossingen ontwikkelen en u begeleiden bij het uitvoeren ervan. Hierbij nemen we niet enkel de huidige context in ogenschouw maar ook uw middellange en lange termijn doelstellingen.

 

Ons voortdurend streven naar kennis en kunde maakt dat we uw strategische milieubeheerpartner zijn en blijven. Concreet kan dit betekenen:

 

 • Advies milieuwetgeving : Vlarem, Vlarea, Vlarebo,...
 • Advies meetverplichtingen en –strategie: afvalwater, luchtemissie, bodemonderzoek...
 • Extern milieucoördinator
 • Begeleiding interne milieucoördinator
 • Evaluatie milieu-impact investeringen
 • Ondersteuning en begeleiding bij inspectiebezoeken
 • Verdediging bij AMMC, MHC, ambtshalve maatregelen
 • Registratie en wettelijke toetsing analysegegevens en keuringen
 • Cyclische conformiteitscheck
 • Aangifte en optimalisatie heffing afvalwater
 • Aangifte en optimalisatie verpakking
 • Integraal milieujaarverslag
 • Opstellen van milieu-performantie-indicatoren met passend dashboard
 • Beheer van bodemonderzoeken
 • Tweede opinie bij evaluatie offertes en interpretatie analyse-rapporten (bodemonderzoek, geluidsstudies, geurhinder, MER, MOBER, ...)
 • Overleg met de overheid bij vergunningsprocedures (gemeente, provincie, OVAM, VMM ,...)
 • Opmaak en uitvoering van communicatieplannen met omgeving
 • Opstellen en begeleiden van milieukalender
 • In company milieu-trainingen
 • Subsidieaanvragen (ecologie-premie, strategische ondernemingssteun, ...)
Opleidingen

 • Club milieucoördinator 3 en 17 oktober 2018

  meer info...

 • Club milieucoördinator 18 en 25 april 2018 - Thema 8: Brandpreventie

  meer info...

alle opleidingen
Publicaties in vakpers

 • 03/10/2018

  Wat u moet weten over milieu-incidenten

  lees meer...

 • 09/08/2018

  Club milieucoördinator: meer dan 20 jaar samenwerking tussen Syntra en Wiels & Partners

  lees meer...

alle publicaties