Milieu vraagstukken? Veiligheids uitdagingen? Uitbreidingsplannen? Wij doen ze slagen!
Vraag telefonisch contact met een expert!

 
Begeleiding MER en VR

Een aantal bedrijven dient bij hun milieuvergunningsaanvraag een goedgekeurd milieueffectrapport (MER) of veiligheidsrapport (VR) te voegen.


Deze documenten liggen tijdens het openbaar onderzoek, dat in het kader van de vergunningsaanvraag wordt georganiseerd, ter inzage van de bevolking en worden door de vergunningverlenende overheid gebruikt bij de behandeling van de milieuvergunningsaanvraag.


Een milieu-effectrapport is een wetenschappelijke studie over de gevolgen van een inrichting of een project voor het milieu (water, bodem, lucht, geluid, mens, fauna en flora, ...).

 

Wiels & Partners kan u begeleiden om dit proces vlotter te laten verlopen. Bijkomende vragen kan u steeds stellen via onderstaande link.

Opleidingen

 • Club milieucoördinator 3 en 17 oktober 2018

  meer info...

 • Club milieucoördinator 18 en 25 april 2018 - Thema 8: Brandpreventie

  meer info...

alle opleidingen
Publicaties in vakpers

 • 03/10/2018

  Wat u moet weten over milieu-incidenten

  lees meer...

 • 09/08/2018

  Club milieucoördinator: meer dan 20 jaar samenwerking tussen Syntra en Wiels & Partners

  lees meer...

alle publicaties