Milieu vraagstukken? Veiligheids uitdagingen? Uitbreidingsplannen? Wij doen ze slagen!
Vraag telefonisch contact met een expert!

 
REACH / CLP

 

Reach

 

De EG-verordening met betrekking tot REACH is één van de meest ingrijpende wetgevingen voor de chemische industrie van de afgelopen jaren. REACH staat voor Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. Voor zo’n 30 000 stoffen verzamelen fabrikanten, importeurs en in sommige gevallen gebruikers, gegevens over de eigenschappen en risico’s voor de volksgezondheid en het leefmilieu van een stof.  Tevens bestaat voor alle actoren in de productieketen de verplichting om informatie over de stof en de toepassingen ervan te communiceren. Het ultieme doel is een betere bescherming van mens en milieu tegen chemische risico's en een vereenvoudiging van de bestaande EU-wetgeving betreffende registratie en risicobeoordeling van chemische stoffen.

 

CLP

 

De verordening gerelateerd aan CLP) is de omzetting van Globally Harmonised System naar EU-wetgeving. Deze laatste is een adviestekst van de Verenigde Naties  die door de onderschrijvende mogendheden kan worden omgezet naar wetgeving en om zo te komen tot een geharmoniseerd systeem voor indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels. Europa heeft ervoor gekozen om niet het volledige GHS-systeem over te nemen en om nog een aantal extra H-zinnen toe te voegen.  In CLP (Classification, Labelling and Packaging) zijn eveneens de verpakkingsvoorschriften opgenomen.

 

Wiels & Partners kan u begeleiden indien u hierrond verplichtingen zou hebben. Bijkomende vragen kan u steeds stellen via onderstaande link.

Opleidingen

 • Club milieucoördinator 3 en 17 oktober 2018

  meer info...

 • Club milieucoördinator 18 en 25 april 2018 - Thema 8: Brandpreventie

  meer info...

alle opleidingen
Publicaties in vakpers

 • 03/10/2018

  Wat u moet weten over milieu-incidenten

  lees meer...

 • 09/08/2018

  Club milieucoördinator: meer dan 20 jaar samenwerking tussen Syntra en Wiels & Partners

  lees meer...

alle publicaties